NLB Tehnični center, Ljubljana

Objekt

NLB Tehnični center, ŠMARTINSKA CESTA 132, LJUBLJANA

Investitor

NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

Naročnik

Energoplus storitve d.o.o., Gerbičeva 110, Ljubljana

Projekt

strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

27000 m2

Leto zaključka

2009

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje preko ventilatorskih konvektorjev
• toplotna postaja (predelava)
• hladilna strojnica


MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
• napajanje strojnih naprav in ventilatorskih konvektorjev v pisarniškem delu,
• hladilna postaja,
• elektroinstalacije za toplotno postajo