Ginekološka klinika UKC Ljubljana 2. nadstropje

Objekt

"ODDELEK ZA INTENZIVNO NEGO ODRASLIH V 2. NADSTROPJU KO ZA PERINATOLOGIJO NA GINEKOLOŠKI KLINIKI UKC LJUBLJANA"

Investitor

Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana

Naročnik

Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

500 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • Klimatizacija in prezračevanje;
 • Ogrevanje in hlajenje;
 • Vodovod in vertikalna kanaliazcija;
 • Medicinski plini

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • postavitev novega UPS sistema in razvod
 • zamenjava kompenzacijske naprave
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava po sobah
 • instalacije za malo moč in vtičnice
 • inštalacije za tehnologijo
 • sistem izenačevanja potencialov

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja,
 • instalacija za centralni monitoring,
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov,
 • sistem SKN bolniške signalizacije,
 • instalacija za električne ure,
 • TV sistem,
 • video domofon,
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara,
 • sistem kontrole pristopa.