Osnovna šola Kolezija / lokacija Splitska 13

Objekt

Osnovna šola Kolezija / lokacija Splitska 13 Celovita prenova objekta s statično, požarno in energetsko sanacijo ter dozidavo

Investitor

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 ljubljana

Naročnik

API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID