Poslovna stavba Metronik, Ljubljana

Objekt

Poslovna stavba Metronik

Investitor

Metronik d.o.o., Stegne 21, Ljubljana

Naročnik

Metronik d.o.o., Stegne 21, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD in PZI ter nadzor

Površina

1170 m2

Leto pričetka

1998

Leto zaključka

1998

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija, 
• ogrevanje in hlajenje pisarn z ventilatorskimi konvektorji
• vodovod in vertikalna kanalizacija 

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• UPS sistem napajanja
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• IRC sistem “Honeywell” za krmiljenje temperature v pisarnah 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod
• prestavitev VN kablov in kabelske kanalizacije
• toplotna postaja

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• instalacija za javljanje požara