Poslovni center Bavarski dvor

Objekt

Poslovni center Bavarski dvor

Investitor

Bavarski dvor, investicijsko podjetje d.o.o., Letališka 33/4, Ljubljana

Naročnik

Bavarski dvor, investicijsko podjetje d.o.o., Letališka 33/4, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI in PID

Površina

21476 m2

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• sprinkler instalacija
• notranja hidrantna mreža
• vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV in meritve za posamezne lokale
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk -centraltest 
• krmiljenje razsvetljave in žaluzij preko EIB
• krmiljenje razsvetljave garažnega dela preko CNS 
• splošna in tehnološka moč
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• el. instalacije za moč in vtičnice
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara in CO v garažah
• sistem ozvočenja
• skupinski antenski sistem
• digitalni Euro-ISDN telefonski sistem

V Poslovnem centru BAVARSKI DVOR smo za naslednje kupce poslovnih prostorov izdelali in prilagodili projektno dokumentacijo strojnih in elektro instalacij:

Poslovni prostori Nove KBM d.d. – PC Eurocenter – Bavarski dvor Ljubljana

(854,74 m2; PGD in PZI; 2001)

 

Poslovni prostori NIL – PC Eurocenter – Bavarski dvor Ljubljana

(1500 m2; PGD, PZI; 2002/2003)

 

Poslovni prostori Factor Banke – PC Eurocenter – Bavarski dvor Ljubljana

(3087 m2; PGD in PZI; 2001)

 

Poslovni prostori KDD – PC Eurocenter – Bavarski dvor Ljubljana

(3072,57 m2; PGD in PZI; 2001)