Poslovno, proizvodni in skladiščni objekt STERIS

Objekt

POSLOVNO, PROIZVODNI IN SKLADIŠČNI OBJEKT STERIS

Investitor

STERIST ASR d.o.o., Mala ulica 6, 1000 Ljubljana

Naročnik

CSE PROJEKT d.o.o., Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

6497 m2

V ponudbi smo za objekt predvideli naslednje instalacije:

 STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • splošno prezračevanje v aneksu;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • priprava ogrevnega medija preko reverzibilne toplotne črpalke ali preko bivalentnega sistema (plinska kotlovnica / toplotna črpalka);
 • priprava hladilnega medija preko reverzibilne toplotne črpalke;
 • tehnološko hlajenje prostora sterilizacije;
 • ogrevanje skladiščnega dela objekta;
 • ogrevanje in hlajenje poslovnega dela objekta;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimate;
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • hlajenje elektro-telekomunikacijskih prostorov

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • vodovodni priključek s priključitvijo na obstoječe javno vodovodno omrežje;
 • interni vodovodna instalacija sanitarne hladne in tople vode s cirkulacijo;
 • interno notranje hidrantno omrežje;
 • fekalna kanalizacija znotraj objekta;
 • meteorna kanalizacija znotraj objekta;

PLINSKA INSTALACIJA, ki obsegajo:

 • plinski priključek s požarno omarico in pipo;
 • interno plinsko instalacijo za potrebe priklopa plinske kotlovnice

SPRINKLER INSTALACIJA, ki obsegajo:

 • šprinkler črpališče;
 • šprinkler mreža;

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod po objektu za napajanje razdelilnikov (mreža 0,4kV);
 • instalacije za priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice,
 • UPS napajanje za nujne porabnike,
 • splošno razsvetljavo,
 • varnostno razsvetljavo,
 • zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin,
 • strelovodna instalacija in ozemljitev,
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV,
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave),
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov,

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)