Poslovno skladiščni objekt Energo plus

Objekt

Poslovno skladiščni objekt Energo plus

Investitor

Energo plus d.o.o., Ljubljana

Naročnik

Energo plus d.o.o., Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inštalacije

Faza

PGD/PZI in PID

Površina

1162 m2

Leto zaključka

1999

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija, 
• vodovod in vertikalna kanalizacija 
• ogrevanje in hlajenje
• interna plinska instalacija

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• UPS sistem napajanja
• splošna in varnostna razsvetljava, krmiljenje preko EIB sistema
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod
• tehnično varovanje
• toplotna postaja

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• digitalni ISDN telefonski sistem
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• skupinski antenski sistem
• sistem tehničnega varovanja
• sistem kontrole pristopa
• sistem TV zaprtega kroga