SB Celje

Objekt

Izgradnja I etape nadomestne novogradnje v splošni bolnici Celje - NNSBC

Investitor

RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62d, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

14.000 m2

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • hladilna strojnica – že izvedeno – samo priklop;
 • oskrba s toplotno energijo vključno s pripravo ogrevne in sanitarne tople vode
 • razvod ogrevne in hladne vode za klimate;

 

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE in HLAJENJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;

 

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda ter cirkulacijo in vertikalna kanalizacija;
 • mehčana voda;
 • demi voda;
 • vertikalna kanalizacija odpadnih, tehnoloških odpadnih in meteornih vod;
 • sistemi za gašenje požara (šprinkler) – glede na zahteve ŠPV – priklop na obstoječo mrežo;

 

TEHNIČNI MEDIJI, ki obsegajo

 • razvod tehničnih ter medicinskih plinov in vakuuma od obstoječih postaj

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

 

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža in dizel, UPS) od obstoječih virov v objektu povezava na obstoječe elektro energetske vire v objektu;
 • energetsko napajanje bolniške tehnologije (IT sistem)
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • tehnološka razsvetljava po zahtevi tehnologije bolnišnice;
 • inteligentno krmiljenje inštalacij razsvetljave, žaluzij, senčil…
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov bolnišnice;
 • sistem izenačitve potencialov
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • ukrepi na področju elektromagnetne združljivosti;

 

ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV, ki obsegajo:

 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) – navezava na obstoječo centralo;
 • instalacijo za sprejem TV signala preko informacijskega ožičenja;
 • sistem eno programskega ozvočenja za namen obveščanja – navezava na obstoječo napravo;
 • instalacija za govorilne naprave – videodomofon;
 • instalacija za električne ure;
 • sistem svetlobno klicnih naprav;
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • instalacija za detekcijo N2O
 • sistem video nadzora;
 • sistem za protivlomno varovanje;