SKB Banka – Poslovalnica Žalec

Objekt

SKB Banka – PE CELJE, Poslovalnica Žalec

Investitor

SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana

Naročnik

SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD in PZI

Površina

145 m2

Leto zaključka

2001

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje
• radiatorsko ogrevanje
• prezračevanje

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod na objektu
• UPS sistem
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave
• ozemljitve in izenačitve potencialov
• prenapetostna zaščita

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• električne ure