Slovenska filharmonija, Ljubljana

Objekt

Slovenska filharmonija, Kongresni trg 19, Ljubljana

Investitor

Ministrstvo za kulturo

Naročnik

BIRO 71 d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD / PZI

Površina

1970 m2

Leto pričetka

2000

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• toplotna postaja
• ogrevanje in hlajenje
• hladilna strojnica in razvodi hladilne vode
• vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV in meritve z monolitnim števcem
• brezprekinitveno napajanje – UPS za informatiko
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava – pretežno z restavriranimi svetilkami
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava fasade – dopolnitev in obnovitev
• krmiljenje razsvetljave preko EIB
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovod
• el. instalacije za strojne naprave

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• sistem tehničnega varovanja
• sistem ozvočenja
• instalacija za RTV prenose