Stanovanjski kompleks Poljansko nabrežje

Objekt

Stanovanjski kompleks Poljansko nabrežje

Investitor

GRADIS GP gradbeno podjetje Jesenice d.d.

Naročnik

OFIS d.o.o., Beethovnova ulica 9, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI

Leto zaključka

2004

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • priključne toplotne postaje s pripravo STV za vsako stopnišče
 • radiatorsko ogrevanje stanovanj in skupnih prostorov
 • prezraččevanje
 • sanitarna hladna in topla voda in vertikalna kanalizacija
 • notranje hidrantno omrežje

ELEKTROINSTALACIJE

 • energetski razvod 0,4 kV za posamezna stanovanja in skupno rabo
 • energetski razvod za napajanje nujnih porabnikov in postavitev diesel agregata
 • razsvetljava vtičnice in priključki v posameznih stanovanjih po tipih
 • splošna razsvetljava skupnih prostorov
 • zasilna razsvetljava v garaži in stopniščih
 • el. instalacije za tehnologijo in vtičnice skupne rabe
 • strelovodna inatalacija
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • el. instalacije za strojne naprave skupne rabe

TELEKOMUNIKACIJE

 • telefonska instalacija za potrebe stanovanj
 • instalacija za domofon
 • instalacija za razvod KATV – kabel do stanovanja in razvod antenskih vtičnic
 • instalacija za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja CO v garaži