Rejčeva, Nova Gorica

Objekt

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT REJČEVA V NOVI GORICI

Investitor

KRAŠKI ZIDAR d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana

Naročnik

KRAŠKI ZIDAR d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

10500 m2

Leto zaključka

2006

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• notranja plinska instalacija do posameznih porabnikov v stanovanjih–za potrebe ogrevanja, priprave hrane in priprave STV,
• dovod plina do predvidenih mest plinomerov posameznih lokalov
• razvod hladilne vode do lokalov, zaključeno z zapornimi pipami na mejah lokalov
• hladilni agregat za hlajenje lokalov v pritličju;

PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE IN POHLAJEVANJE, ki obsega:
• radiatorsko ogrevanje stanovanj;
• hlajenje bivalnih prostorov v posameznih stanovanjih s split sistemi; vsako stanovanje s svojo zunanjo enoto 
• odvod zraka iz kopalnic in kuhinj v stanovanjih;
• prezračevanje shramb in pomožnih prostorov;
• prezračevanje in odvod dima iz garaž;
• prezračevanje / klimatizacija lokalov (samo kanalski razvod do lokalov);

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• sanitarna hladna in topla voda;
• vertikalna kanalizacija odpadnih in meteornih vod;
• notranje hidrantno omrežje; 


MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
• enrgetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža);
• splošna razsvetljava; 
• varnostna razsvetljava;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

  • telefonska instalacija
  • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
  • antenski razvod za kabelsko TV
  • instalacija za govorilne naprave – videodomofon