UKC Ljubljana – Ortopedska klinika

Objekt

UKC LJUBLJANA - ORTOPEDSKA KLINIKA

Investitor

RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana; UKC Ljubljana

Naročnik

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2012

Leto zaključka

2014

V posameznih načrtih so bile predvidene nekatere od sledečih instalacij:

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki jih sestavljajo:

 • nova transformatorska postaja TP Ortopedska klinika 2x400kVA z dizel agregatom 250kVA in UPS napravo
 • energetski razvod 0,4 kV električne energije v objektu – mrežno, agregatsko in neprekinjeno napajanje
 • selitev obstoječega NN prostora (klet) v nov prostor
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice
 • el. instalacije za tehnologijo – priključki naprav
 • sistem izenačitve potencialov
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • ukrepi na področju elektromagnetne združljivosti

ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV IN CNS, ki naj obsegajo:

 • napajanje razdelilnikov strojnih naprav, ki so predvideni v projektih strojnih naprav
 • povezavo posameznih krmilnikov na centralni nadzorni sistem
 • el. instalacije za priklop in krmiljenje ventilatorskih konvektorjev

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • strukturiran sistem ožičenja,
 • sistem svetlobno klicnih naprav bolniške signalizacije,
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov,
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara,
 • sistem kontrole pristopa do nekaterih prostorov.

 

STROJNE INSTALACIJE

 • klimatizacija in prezračevanje
 • ogrevanje in hlajenje
 • interni vodovod in vertikalna kanalizacija
 • medicinski plini

Za Ortopedsko kliniko smo izdelali projektno dokumentacijo strojnih in električnih instalacij:

Ortopedska klinika – hlajenje prostorov

(PZI; PID 2012 – 2013)

Adaptacija prostorov RTG oddelka Ortopedske klinike na polikliniki zaradi menjave RTG aparata

(PZI; 2013)

Dodatno hlajenje substerilizacije in južnega trakta Ortopedske klinike UKC Ljubljana

( PZI; 2014)

Rekonstrukcija in oprema operacijskega bloka Ortopedske klinike UKC Ljubljana

( IDP, PGD, 2013, 2014) PZI v izdelavi