Splošna bolnišnica Jesenice

Objekt

Splošna bolnišnica Jesenice

Investitor

RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Naročnik

Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2011

Leto zaključka

2014

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

 • Projektant: Protim Rzisnik Perc d.o.o.; avtor fotografije: Miran Kambič

V posameznih načrtih so bile predvidene nekatere od sledečih instalacij:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA, ki obsega:

 • predelava obstoječe toplotne podpostaje;
 • predelava obstoječe priprave STV;
 • razvod pare  in priklop pare na vlažilnik;
 • hladilna strojnica z razvodom;
 • dovod in razvod ogrevne vode;

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE in HLAJENJE, ki obsega:

 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija;
 • notranjain zunanja hidrantna mreža;
 • vertikalna kanalizacija odpadnih vod in meteorne vode;

MEDICINSKI PLINI, ki obsegajo:

 • razvod medicinskih plinov od obstoječe razdelilne postaje do porabnikov;

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV (mreža/dizel) od obstoječega glavnega razdelilnika;
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov;
 • strelovodna inštalacija povezava na obstoječo strelovodno inštalacijo objekta;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • povezava posameznih krmilnikov strojnih in ostalih naprav v centralni nadzorni sistem

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem splošnega ozvočenja;
 • instalacija za električne ure – povezava na obstoječo matično uro;
 • instalacija za svetlobno klicne naprave bolniške signalizacije – sestrski klic, SOS signalizacija;
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • instalacija za govorilne naprave – videodomofon;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);
 • sistem kontrola pristopa do nekaterih prostorov;
 • sistem video nadzora;

 

Za SB Jesenice smo izdelali projektno dokumentacijo strojnih in električnih instalacij za sledeče oddelke:

SB Jesenice – operacijski oddelek – prenova

( PZI, PID; 2011)

SB Jesenice – dežurne sobe – prenova

( PZI; 2011)

SB Jesenice – porodni  oddelek – prenova

( PZI; 2012)

Urgentni center Jesenice – odstranitev dela objekta in novogradnja

( IDZ, PGD, PZI; 2012 – 2013) – 1.220 m2

Urgentni center Jesenice – delna adaptacija obstoječe urgence

( PZI; 2013)

Urgentni center Jesenice – prenova pritličja ambulantne stavbe

( PZI; 2013)

SB Jesenice – interni gostinski lokal

( PGD, PZI; 2013)

Endoskopski oddelek, sprejemna pisarna in požarno stopnišče

(PGD, PZI; 2014)